n18-003.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkua edelliseltä sivulta] bynGumbaritsa
Sv: 80 5.5 Sållning under sälg o al vid ”Rapuoja” 900 m norr om Gumbaritsa
Sv: 81 6.5 2 km från Piltsusj:s mynning. Sållning i fuktig granskog
Sv: 81 a 6.5. Plats som föreg. Sållning i våt björkskog
Sv: 82 6.5. Sandstränder vid små bäckar 1-2 km från Piltsusj:s mynning
Sv: 83 6.5. Under björkbark 1,5-2 km från Piltsusj:s mynning
Sv: 84 6.5 Under stockar o. bräden samt i sand på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning. Dinarda under stock med bo av Formica
Sv: 85 6.5. Plats som föreg. I möglig människospillning
Sv: 86 6.5. kl 17-19 plats som föreg.svärmande i tallskogsbryn. Vädret lugnt temp 15° -13°. Solen för det mesta i moln
Sv: 87 1-4.5 Gumbaritsa. Ladogas strand (Edelman)
Sv: 88 7.5 Gumbaritsa. Under stenar bräden o.dy på kulturbetonade lokaler
Sv: 89 7.5 Gumbaritsa. Svärmande kl.15.30-16.30. mest i närheten av dynghög i byn
Sv: 90 7.5 Under stockar på Ladogas strand mellan Piltsusj:s mynning och Gumbaritsa
Sv: 91 7.5 Gumbaritsa.I fuktig skyttegrav i sandig mark i byn på kulturbetonade lokaler
Sv: 92 7.5 400 m norr om Gumbaritsa. Sållning under sälg på delvis översvämmad ängsmark
Sv: 93 8.5 Tallskog nära Piltsusj:s mynning. I gropar i sandmark
Sv: 94 8.5 I gropar på tallås (sandmark) söder om Piltsusj:s mynning
Sv: 95 6-8.5 Flygande och krypande i närheten av Piltsusj:s mynning
Sv: 96 9.5. Flygande på dagen i solsken mellan Gumbaritsa och Piltsusj.
Sv: 97 9.5. Se n:o 91
Sv: 98 9.5. Vattenhåv i Gumbaritsanj. 400-600 m fr. mynningen. Helophorus (2 arter) i liten bäck som utfaller i ån. Bemb.på gräsbevuxen strand av ån
Sv: 99 9.5. Tallskog vid Piltsusj:s mynning. Flygande kl 18.-20. Solen i moln lugnt temp kl 19.00 18°
Sv: 100 10.5 Under tallbark nära Piltsusj:s mynning. Trachypachus på fuktig fin sand vid randen av vattensjuk barrskog invid ”Rajahovi” kantin. Pterostichus? gracilis, Elater o. Saprinus under stock vid Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 101 10.5.43 [lyijykynällä] 2 km från Piltsusj:s mynning, granskog. Sållning i murkna aspstammar

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet