n18-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv: 102 10.5. Plats som föregående på ofta fuktig sandmark
Sv: 103 Plats10.5. Plats som föregående, björkskog under björkbark
Sv: 104 10.5. Plats som föreg. sållining kring björkstubbar med rinnande sav
Sv: 105 Flygande på dagen i solsken mellan plats som föreg. o. "Rajahovi" kantin
Sv: 106 10.5. Flygande mellan kl 18-20 på tallås nära Piltsusj:s mynning temp 25°, svag vind, halvmulet, åska i luften
Sv: 107 11.5. Under stockar o. bråden på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning. Car. menetr. vid vattenbrynet. Dominanter: Anisodactylus binot [binotatus], Stenus (några arter) o. Philonthus Allmänna Car. nitens, Ag. 6-punctat, Pter. nigrit [nigrita] Loroc. pilic. Acupalp. dors, Poec. lepidus o. cupreus. De flesta ex. 0-10 m fr. vattenbrynet
Sv: 108 11.5. Som föregående
Sv: 109 12.5. Flygande på dagen i barrskog 2 km norr om Piltsusj:s mynning
Sv: 110 12.5. På sandmark 2 km norr om Piltsusj:s mynning
Sv: 111 11-12.5. Flygande o. krypande nära Piltsusj:s mynning
Sv: 112 13.5. Under bråden o. stockar på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 113 13.5. Som föregående
Sv: 114 13.5. Slaghåv på gräsbevuxna stränder vid Piltsusj.
Sv: 115 14.5. I gropar på tallåsen vid Ladogas strand söder om Piltsusj:s mynning.
Sv: 116 14.5. Se n:o 91
Sv: 117 14.5. Gumbaritsa. Slaghåv på ängsmarker norr om byn samt under stenar o. stockar på samma plats.
Sv: 118 15.5. Under murkna stockar högre upp på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 119 15.5. I gropar på sandmark samt under bråden i tallskog nära Piltsusj:s mynning. (I närheten av grop där Car. men.anträffads försumpad björkskog)
Sv: 120 15.5. På sandmark 2 km norr om Piltsusj:s mynning. Några ex. flygande
Sv: 121 5.-13.5. Gumbaritsa, mest på Ladogas strand (Edelman)
Sv: 122 17.5. Gumbarits, slaghåv på lundartade lokaler 1 km norr om byn.
Sv: 123 16.-17.5. Gumbaritsa. På kulturbetonade lokaler, flygande o. på Ladogas strand
Sv: 124 19.5. På sandig mark invid övergivna tyska korsur 300 m från Piltsusj:s mynning
Sv: 125 20.5. Under stockar på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 126 20-21.5. I gropar på sandmark i talls o. blandskog nära [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet