n18-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkuu] om Piltsusj:s mynning
Sv: 137 a 24.5. Slaghåv på Ladogas strand i i kvällssol (kl. 20.00) nära Piltsusj:s mynning.

Sv: 138 etiketteras Kuuttilahti

Sv: 138 a 23.5. I ler-sand vid liten bäck mellan Kuuttilahti och Segesanjoki
Sv: 139a

Sv: 139 a etiketteras Segesa

Sv: 139 a 23.5. Segesanjoki. Kulturbetonade lokaler under stockar och i gropar på ler-sandmark nära landsvägsbron

Sv: 140-169 etiketteras Gumbaritsa

Sv: 140 15.-24.5. På fönster innan och utanför korsu på tallås nära Piltsusj:s mynning
Sv: 141 25.5. Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 142 25.5. Piltsusj 1 km från mynningen i ler-sand
Sv: 143 25.5. På Polyporus (hård) på björk nära Piltsusj:s mynning
Sv: 144 25.5. Svärmande i tallskog nära Piltsusj:s mynning (även vid hästspillning)
Sv: 145 15.-25.5. Nära Piltsusj:s mynning (Palmgren)
Sv: 146 25.5. På sandmark i trakterna av Piltsusj:s nedre lopp
Sv: 147 26.5. I gropar på sandmark på torr tallås längs Piltsusj:s nedre lopp
Sv: 148 26.5. Vattenhåv i Piltsusj. 400-600 m fr. mynningen
Sv: 149 27.5. Se n:o 127
Sv: 150 31.5. I gropar på talldyn vid Ladoga nära Piltsusj:s mynning
Sv: 151 29.5. I gropar i tallskog på sandmark nära Piltsusj:s mynning
Sv: 152 30.5. Haapanava. Stenig strand vid Ladoga, ställvis lersand, ställvis grus
Sv: 153 31.5. Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 154 30.5. Haapanava. Slaghåv på Ladogas strand o. Salix
Sv: 155 30.5. Haapanava. Under stenar o. bräden på kulturbetonade lokaler
Sv: 156 1.6. Slaghåv på Ladogas strand och vid Piltsusj. nära mynningen
Sv: 157 2.6. Sandmark 2 km från Piltsusj:s mynning
Sv: 158 2.6. Plats som föreg. Under granbark, Quedius o. [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet