n18-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa edelliseltä sivulta] Agathidium under aspbark
Sv: 159 3.6 Gumbaritsa. Slaghåv på ängsmarker
Sv: 160 3.6 Gumbaritsa. I skyttegravar på kulturbetonad lokal
Sv: 161 3.6 På strandbank vid Piltsusj. nära mynningen
Sv: 162 3.6 I gropar på sandmark nära Piltsusj:s mynning.
Sv: 163 4.6 I gropar på sandmar[k] i tallskog invid Piltsusj:s nedre lopp
Sv: 164 4.6 Som föregående
Sv: 165 2.6 Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning. (Chalcophora o. Melolantha flygande
Sv: 166 1-4.6 Krypande o. flygande nära Piltsusj:s mynning
Sv: 167 1-4.6 På korsufönster nära Piltsusj:s mynning
Sv: 168 5.6 som n:o 163 Am. famelica? o. Pter. gracilis? på Ladogas strand
Sv: 169 1-4.6 Gumbarits, olika lokaler

Sv: 170- 174 etiketteras Kuujärvi
Sv: 170 10.6 Kuujärvi. 1,5 km S. om Pitkäjärvi. Slaghåv på ljunghed med fläckar av gräsvegetation
Sv: 171 10.6 Slaghåv på ängsmarker söder om Kuujärvi
Sv: 172 10.6 Sandstrand på sydsidan av Pilkäjärvi[Pitkäjärvi], delvis vinddrivna arter
Sv: 173 10.6 Stenig strand på sydsidan av Kuujärvi, delvis vinddrivna arter
Sv: 174 11.6 Sand-lerstränder vid ån mellan Pitkäjärvi o. Kuujärvi

Sv: 175 etiketteras Gumbaritsa
Sv: 175 5.-6 Trakten av Segesanjärvi o. Gumbarits (Luther o. Fager)
Sv: 176

Sv: 176 - 180 etiketteras Kuujärvi
Sv: 176 11.6 Slaghåv på torra backar 2 km söder om Pilkäjärvi[Pitkäjärvi]
Sv: 177 12.6 Slaghåv på ängsmarker vid Uslankaj:s övre lopp (Monochamus o. Harminius flygande, Pseudophorus o. Hylobius på marken
Sv: 178 12.6. Lerbrant vid Uslankaj:s övre lopp
Sv: 179 12.6. Lerstrandbankar vid strömmen mellan Kuujärvi sjön öster om denna
Sv: 180 13.6 Släphåv i kvällssol på torra backar 2 km söder om Pitkäjärvi (Tomicidae, Pediacus, Butyrus o. Corticaria flygande)

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet