n18-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv: 181-186 etiketteras Uslanka

Sv: 181 Uslanka Lerbrant vid Syväri, leran något sandblandad ej hård
Sv: 182 Uslankajoki. Vidsträckta lerstränder på fuktigare platser. Under ett tunt lerskikt något grov sand, därpå åter lera
Sv: 183 14.6. Uslankajoki. Stränder av grov sand
Sv: 184 14.6. Slaghåv på ängsmarker vid Uslankajoki
Sv: 185 14.6. Som föregående
Sv: 186 14.6. Under bräden o. dy. på kulturbetonade lokaler vid Uslankajoki
Sv: 187 10.-15.6

Sv: 187-196 etiketteras Kuujärvi

Sv: 187 10-15.6. 1,5 km söder om Pitkäjärvi. Sandkulle bevuxen med gles lövskog (Cetonia flygande 14.6.)
Sv: 188 15.6. Slaghåv i kvällssol på ängsmarker vid sydändan av Pitkäjärvi.
Sv: 189 16.6. Plats som föregående på förmiddagen
Sv: 190 17.6. 5 km västerut från Pilkäjärvi [Pitkäjärvi]. Slaghåv på rätt torr förhuggning bl.a Chamaenerium o. Melampyrum nemorosum
Sv: 191 18.6. Slaghåv på förmiddagen på lundartade lokaler o. lövängar 2,5 km S om Pitkäjärvi.
Sv: 192 18.6. Slaghåv på rismyr 2,5 km S. Pitkäjärvi
Sv: 193 16.-18.6. Sandmark i gles lövskog 1,5 km S Pitkäjärvi (stor Cicada på ängsmark 1 km S denna lokal)
Sv: 194 18.6. 1,5 km S Pitkäjärvi. Spha Sållning bland Sphagnum vid bäck i granskog. (Agabus i bäcken)
Sv: 195 18.6. Plats som n:o 191. Slaghåv i kvällssol
Sv: 196 18.-19.6. Sandmark i gles lövskog 1,5 km S Pitkäjärvi. (Silvanus flygande)

* 6 ks Sv: 197-199 etiketteras Vaaseni

Sv: 197 20.6. Slaghåv på ängsmarker vid Vaaseni (Acup. flavic. o. Geor. cren
Sv: 198 20.6. Sandstränder vid Vaaseni (Acup. flavic. o. Geor. cren. på sand-lerstränder, Dytiscidae med vattenhåv.
Sv: 199 20.6. Vaaseni, kulturbetonad sandmark

Sv: 200 etiketteras Uslanka

Sv: 200 21.6.1943 Uslanka. Slaghåv på ängsmark vid Uslankajoki

* Sv: 197-199 etiketteras Vaaseni

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet