n19-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

31 N. ändan af Nuortijärvi 25/VI under hörosk o.d. på ngt fuktig äng
32 Vid midten af Nuortijärvi 25/VI under aspbark.
33 Vid midten af Nuortijärvi 25/VI flygande i björkskog på kvällen
34 Ketola 26/VI på ticka på björk
35 Ketola 26/VI i boningsrum
36 Ketola 26/VI på ängsmark flygande.
37 Ketola 26/VI om aftonen på en högre tallvaara.
38 Ketola 26/VI under barken af tall.
39 Ketola 26/VI i utsipprande björksaft.
40 Ketola 26/VI på nyss huggen tallstam.

[ei sivunumeroa]

41 Ketola 26/VI på svamp på björk.
42 Ketola 26/VI på Polyporus på björk.
43 Ketola 27/VI flygande på en liten mosse
44 Ketola 27/VI flygande i blandskog.
45 Ketola 27/VI på Salix phylicaefolia [phylicifolia] blommor
46 Ketola 27/VI vid strand af Nuortijoki
47 Ketola 27/VI på öfversvämmade stränder af Nuortijoki
48 Ketola 27/VI bland gräs och buskar på äng
49 Ketola 27/VI under granbark
50 Tuotasch 28/VI flygande i björkregionen

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet