n19-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

51 Tuotasch 28/VI under stenar i regio alpina
52 Tuotasch 28/VI i smärre vattensaml. i subalp. reg.
53 Ketola 28/VI vid stranden af Nuortijoki
54 Tuotasch 28/VI på myrmark
55 Ketola 28/VI i boningsrum
56 Tuotasch 28/VI under mossa i öfre reg. subalp.
57 Nuortij. 28/VI på ticka på björk
58 Tuotasch 28/VI på hjortronblomma
59 Tuotasch 28/VI flygande i regio subalpina
60 Tuotasch 28/VI på blommor af Arct-alpina i regio alpina

[Ei sivunumeroa]

61 Tuotasch 28/VI under mossa och blad i reg. subalp.
62 Nuortijäyr [Nuortijärvi] 28/VI på en sandig strand.
63 Tuotasch 28/VI i smärre vattens. i subalp. reg.
64 Tuotasch 28/VI på ♂-blommor af S. lanata, reg. alp.
65 Nuortijäyr 29/VI flygande om aftonen mest i löfskog
66 Nuortijäyr 29/VI på nyss hugget timmer (tall)
67 Nuortijäyr 29/VI i källvattendrag.
68 Nuortijäyr 29/VI under granbark.
69 Nuortijäyr 29/VI på Salix glauca
70 Nuortijäyr 29/VI med håf från gräset på svedjebacke

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet