n19-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

71 Nuortijäyr (Ketola) 29/VI på blåbärsris
72 Nuortijäyr (Ketola) 29/VI under mossa i barrskog
73 Nuortijäyr (Ketola) 29/VI i spillning
74 Nuortijäyr (Ketola) 29/VI krypande på fönster i boningsrum
75 Nuortijäyr (Ketola) 29/VI på björktickor
76 Nuortijäyr (Ketola) 29/VI i utsipprande björksaft
77 Nuortijäyr (Ketola) 29/VI under stenar på torrt ställe
78 Ketola 30/VI flygande om aftonen
79 Ketola 30/VI på färskt timmer
80 Ketola 30/VI i kospillning

[ei sivunumeroa]

81 Ketola 30/VI under stenar 8 på gårdsplanen!
82 Ketola 1/VI i vattensamling med Hypna på ängsmark
83 Ketola 1/VI vid strand med dyig botten
84 Ketola 1/VI under barken af gammal björkstam
85 Ketola 1/VI vid gräsrötter på ängsmark
86 Ketola 1/VI med löf från gräsmark
87 Ketola 1/VI under uppkastadt sjörosk
88 Ketola 1/VI under torkadt hö
89 Nuortijärvi 3/VI flygande i granskog
90 Kähperochorka [?] 3/VI flygande i björkregionen

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet