n198-071.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
283

[s] 283

Sållning av rester av ett fågelbo och
murket trä ur en samma dag fälld asp
i parken vid ån.

926-927 Philonthus fuscus Grav.
928 Dendrophilus punctatus Hbst
929-930 Gnathoncus buyssoni Auzat
931-935 Gnathoncus nidorum S. Stockm.
936-937 Plegaderus caesus Hbst
938-948 Trox scaber L.
949-973 Rhyncolus turbatus Schönh.

I ovannämnda ihåliga asp.

974 Cryptophagus badius Sturm
975 Mycetochara axillaris Payk.

I en samma dag fälld asp med rester
av ett fågelbo i parken vid ån.

976-1015 Rhyncolus turbatus Schönh.
1016-1035 Trox scaber L.

7 juli 1937 På sågad aspved vid rian.

1036 Politophagus reticulatus L.
1037-1041 Acanthoderes clavipes Schrk

Med slaghåv i parken vid ån.

1042 Brachygluta haematica Leach
1043 Megarthrus denticollis Beck
1044 Stenus similis Hbst
1045 Olibrus bimaculatus Küst.
1046 Cryptophagus abietis Payk.

I ihålig asp vid Turrkibacka ladan.

1047-1048 Hycetochara axillaris Payk.

Kirjautuminen

Kielet