n198-073.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
285

[s] 285

Ur kläckningslåda med stockar från den föreg. dag fällda aspen.

1091 Placusa atrata Sahlb.
1092 Dendrophilus punctatus Hbst
1093 Gnathoncus buyssoni Auzat
1094-1111 Rhyncolus turbatus Schönh.

8 juli 1937 Ur kläckningslåda med stockar från den 6.7. fällda aspen.

1112 Phloeonomus planus Payk.
1113 Synchita humeralis F.
1114-1124 Rhyncolus turbatus Schönh.

I ihålig asp vid Turkkibacka ladan.

1125 Mycetochara axillaris Payk.
1126 Mycetochara flavipes F.

På stubben av den 6.7. fällda aspen i parken vid ån.

1127 Gyrophaena laevipennis Kr.
1128 Placusa tachyporoides Waltl
1129 Epuraea terminalis Mannh.

9 juli 1937 Ur kläckningslåda med aspbark från Lojo.

1130 Agrilus ater L.

Ur kläckningslåda med stockar från den 6.7. fällda aspen.

1131 Conosoma litoreum L.
1132-1143 Rhyncolus turbatus Schönh.

I mycket murken granstubbe i skogen mellan beteshagarna.

1144 Harpalus quadripunctatus Dej.
1145 Pterostichus aethiops Panz.

Kirjautuminen

Kielet