n198-074.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
286

[s] 286

I mycket murken liggande björk i skogen mellan beteshagarna.

1146 Anisotoma orbicularis Hbst
1147 Agathidium seminulum L.
1148 Cerylon fagi Bris.

På björkstubbe i skogen mellan beteshagarna.

1149 Rhizophagus bipustulatus F.
1150 Cerylon fagi Bris.
1151-1152 Dircaea quadriguttata Payk.

I karaktärshuset.

1153 Gryptophagus badius Sturm

10 juli 1937 På sågad blandved vid rian.

1154 Chrysobothris chrysostigma L.
1155-1161 Acanthoderes clavipes Schrk
1162 Cassida sanguinosa Suffr.

På stående asp i allén vid rian.

1163 Poecilonota variolosa Payk.
1164-1165 Xylotrechus rusticus L.

I vedlådan

1166-1167 Tenebrio molitor L.

I kläckningslåda med aspbark.

1168-1170 Trypophloeus bispinulus Egg.

Under barken av alstockar i kläckningslåda.

1171 Phloeocharis subtilissima Mannh.
1172-1175 Cartodere filiformis Gyll.
1176 Cryptophagus saginatus Sturm

Kirjautuminen

Kielet