n19-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

191 Hietajärvi 17/VII på Salix Lapponum.
192 Hietajärvi 18/VII på tallmo med björkrisbl.
193 Hietajärvi 18/VII vid bäckstrand.
194 Hietajärvi 18/VII på myr.
195 Hietajärvi 18/VII på Salixbuskar vid bäckstrand
196 Hietajärvi 18/VII på ris på tallmo
197 Hietajärvi 18/VII under mossa och Salix-löf
198 Hietajärvi 18/VII i källdrag.
199 Hietajärvi 18/VII under tallbark
200 Hietajärvi 18/VII på björkticka

[Ei sivunumeroa]

201 Hietajärvi 18/VII flygande vid bäckstrand
202 Hietajärvi 18/VII på Salixbuskar vid bäckstrand
203 Naugojärvi [Nangujärvi?] 19/VII på “Vaara”-sluttning
204 Naugojärvi 19/VII i sjö och Källdrag
205 Naugojärvi 19/VII på björk.
206 Naugojärvi 19/VII på björkticka
207 Naugojärvi 19/VII under löf och mossa under björkbuskar
208 Mellan Naugojärvi och Puoresoivi[?] 21/VII på myrmarker.
209 Mellan Naugojärvi och Puoresoivi[?] 21/VII mo.
210 Mellan Naugojärvi och Puoresoivi[?] 21/VII mindre vattensamling

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet