n19-014.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

211 Mellan Nangojärvi [Nangujärvi] och Puoresoivi[?] 21/VII under tallbark
212 Puoresoivi 22/VII på myrmarker och mo.
213 Puoresoivi 21-22/VII på buskar och ris i reg alp och subalp
214 Puoresoivi 21-22/VII på Salix
215 Puoresoivi 21-22/VII på asp.
216 Puoresoivi 21-22/VII under löf och mossa
217 Puoresoivi 21-22/VII på björktickor
218 Puoresoivi 21-22/VII i smärre fjällvattensaml.
219 Puoresoivi 21-22/VII fjällsjö
220 Nangojärvi 24/VII på liten holme

[Ei sivunumeroa]

221 Pihtijävri 25/VII vid fjällbäck.
222 Pihtijävri 25/VII på myrmarker
223 Pihtijävri 25/VII under mossa och löf
224 Pihtijävri 25/VII vid sjöstrand på gungfly
225 Pihtijävri 25/VII på tallstam o. under tallbark
226 Pihtijävri 26/VII om aftonen
227 Kurupää 27/VII regio subalp. på mo- o. myrm.
228 Vourin Kotajärvi 27/VII vid stranden
229 Kurupää 27/VII under löf och mossa, reg subalp.
230 Kurupää 27/VII på björktickor

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet