n198-010.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
223

[s] 223

På umbellater.

7383-7384 Anthobium minutum F.

I en ihålig asp vid ladan i Turkki-
backa.

7385 Triplax

På en ihålig asp vid ladan i Turkki-
backa.

7386 Ptilinus fuscus Geoffr.
7387 Mycetochara flavipes F.
7388 Philonthus expectatus Smet.

Flygande i närheten av diket i Kan-
nisto.

7389 Conosoma

På marken vid Latukki.

7390-7392 Lampyris noctiluca L.
7393 Corymbites affinis Payk.
7394 Phytcdecta rufipes De G.

25 juni 1935 Ur kläckningslåda med aspbark.

7395-7397 Acanthoderes clavipes Schrk
7398-7402 Obrium cantharinum L.

juni 1935 Ur kläckningslåda med aspbark.

7403-7407 Obrium cantharinum L.
7408-7415 Acanthoderes clavipes Schrk
7416-7426 Obrium cantharinum L.

I ett uthus.

7427 Callidium violaceum L.
7428 Amara ovata F.

Kirjautuminen

Kielet