n198-011.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
224

[s] 224

25 juni 1935 Ovanpå en två år tidigare fälld
asps stubbe. Aspen var angripen
av Xyleborus cryptographus och
Saperda perforata.
Från samma asp härstammade största
delen av de Cucujus-larver, vilka
kläckts under de närmast foregående
åren. Hololepta plana togs av
Hellén på denna asp.
För vidare fynd se nr 7742-7753

7429-7455 Cossonus parallelepipedus Hbst

Sållning omkring den ovannämnda
stubben.

7456-7457 Cossonus parallelepipedus Hbst
7458-7459 Agathidium badium Er.
7460-7461 Stenichnus collaris Müll.
7462 Anthobium minutum F.
7463 Stenus flavipalpis Thoms.
7464 Gyrophaena
7465 Gyrophaena nana Payk.
7466 Gyrophaena joyi Wend.
7467 Atheta fungi Grav.
7468 Oxypoda umbrata Gyll.
7469 Euplectus decipiens Raffr.
7470 Cerylon ferrugineum Steph.
7471 Atomaria fuscicollis Mannh.
7472-7473 Cryptophagus pseudodentatus Bruce

juli 1935 På Spiraea vid brunnen i äppel-
trädgården.

7474-7484 Anthobium ophthalmicum Payk.
7485 Epuraea binotata Rtt.

Ur kläckningslåda med tallstock.

7486-7491 Criocephalus rusticus L.

Kirjautuminen

Kielet