n198-012.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
225

[s] 225

1 jan 1936 Liggande död i kläckningslåda med
aspbark.

7492 Cucujus cinnaberinus Scop.

Sållning av sönderhackad björkstubbe.

7493 Liodes parvula Sahlb.
7494 Platystethus arenarius Fourcr.
7495 Philonthus
7496 Stenus carbonarius Gyll.
7497 Mycetoporus longulus Mannh.
7498 Tachyporus nitidulus F.
7499 Atheta fungi Grav.
7500 Atheta fungi Grav.
7501-7502 Amischa analis Grav.
7503 Atomaria umbrina Gyll.

2 jan. 1936 Sållning av mossa i skogen norr om
rian.

7504 Notiophilus biguttatus F.
7505 Notiophilus palustris Duft.
7506 Pterostichus
7507 Stenus clavicornis Scop.
7508 Mycetoporus splendidulus Grav.
7509-7511 Atheta myrmecobia Kr.
7512 Atheta microptera Thoms.
7513 Apion cerdo Gerst.

3 jan. 1936 Sållning av mossa på växande asp
vid ån.

7514 Phyllodrepa melanocephala Thoms.
7515 Conosoma pedicularium Grav.
7516 Atheta fungi Grav.
7517 Atheta fungi Grav.
7518 Ocuysa maura Er.
7519 Galerucella

Kirjautuminen

Kielet