n198-013.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
226

[s] 226

Sållning av löv, mossa och gräs vid
stranden av Vanda å.

7520 Stenus boops Ljungh
7521 Stenus palustris Er.
7522 Atheta fungi Grav.
7523 Atheta fungi Grav.
7524 Atheta oblongiuscula Sharp
7525 Rhytidosomus globulus Hbst
7526
7527
7528

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

29 april 1936 Sållning på avstjälpningsplatsen.

7529 Atheta harwoodi Will.
7530 Atheta longicornis Grav.
7531-7534 Cordalia obscura Grav.
7535 Astenus
7536 Philonthus debilis Grav.
7537-7541 Ptenidium pusillum Gyll.
7542-7543 Atomaria ruficornis Marsh.
7544 Clambus pubescens Redtb.
7545 Meligethes morosus Er.
7546 Atheta nigra Kr.
7547 Cercyon melanocephalus L.
7548 Cercyon analis Payk.
7549 Euplectus karsteni Reich.
7550 Atomaria wollastoni Sharp
7551 Atomaria fuscicollis Mannh.
7552 Monotoma bicolor Villa
7553 Monotoma picipes Hbst
7554-7557 Philonthus cephalotes Grav.
7558-7563 Philonthus politus L.
7564 Philonthus laminatus Creutz.
7565 Xantholinus fracticornis Müll.
7566 Hister cadaverinus Hoffm.
7567 Hister
7568 Hister
7569 Trox scaber L.

Kirjautuminen

Kielet