n198-080.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
292

[s] 292

1457 Dichirotrichus rufithorax Sahlb.
1458 Philonthus varius Gyll.
1459-1462 Uloma perroudi Muls.

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

24 okt. 1937 Sållning på avstjälpningsplatsen.

1463 Scydmaenus tarsatus Müll.
1464 Ptenidium pusillum Gyll.
1465 Acrotrichus thoracica Waltl
1466 Philonthus politus L.
1467-1468 Philonthus debilis Grav.
1469 Stilicus orbiculatus Payk.
1470 Atheta
1471 Oxypoda opaca Grav.
1472 Cryptopleurum minutum F.
1473-1480 Hister bimaculatus L.
1481 Hister duodecimstriatus Schrk
1482 Carcinops 14-striata Steph.
1483 Monotoma bicolor Villa

HELSINGE, LINNA GÅRD

6 jan. 1938 I ett tomt ämbare inomhus.

1484-1495 Ptinus villiger Rtt.
1496 Dermestes lardarius L.
1497 Cryptophagus

ESBO

20 mars 1938 Sållning av löv och mossa under en gran.

1498 Trichocellus placidus Gyll.
1499 Othius punctulatus Goeze
1500 Stenus flavipalpis THoms.
1501 Atheta myrmecobia Kr.
1502 Dasytes prospera Er.
1503 Phyllotreta

Kirjautuminen

Kielet