n198-081.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
293

[s] 293

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

25 mars 1938 Sållning av löv på avstjlpningsplatsen [avstjälpningsplatsen].

1504 Leptacinus batychrus Gyll.
1505 Xantholinus fracticornis Müll.
1506 Philonthus politus L.
1507 Philonthus rectangulus Sharp
1508 Tachinus corticinus Grav.
1509-1510 Cercyon terminatus Marsh.
1511 Cercyon analis Payk.
1512 Omosita colon L.

Sållning av diverse djurexkrement och halm på avstjälpningsplatsen.

1513 Falagria sulcata Payk.
1514 Aleochara inconspicua Aubé
1515 Cryptophagus pseudodentatus Bruce

Sållning av löv under en rönn på avstjälpningsplatsen.

1516 Dromius marginellus F.
1517 Metabletus truncatellus L.
1518-1519 Ptenidium pusillum Gyll.
1520 Clambus borealis A. Strand
1521 Oxytelus nitidulus Grav.
1522 Trogophloeus corticinus Grav.
1523 Stenus crassus Steph.
1524 Stenus clavicornis Scop.
1525-1529 Stenus vafellus Er.
1530-1534 Astenus pulchellus Heer
1535 Staphylinus fuscatus Grav.
1536-1538 Philonthus debilis Grav.
1539-1542 Oligota pusillima Grav.
1543 Falagria sulcata Payk.
1544 Amischa analis Grav.
1545 Atheta
1546 Atheta fungi Grav.
1547 Atheta fungi

Kirjautuminen

Kielet