n198-082.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
294

[s] 294

1548 Aleochara inconspicua Aubé
1549 Euconnus fimetarius Chaud.
1550 Omosita depressa L.
1551 Enicmus minutus L.
1552 Otiorrhynchus ovatus L.

Sållning av av urin genomdränkt spillning och halm på avstjälpningsplatsen
(synnerligen rikligt med gråsuggor och metmaskar. Se nr 2554-2579.

1553-1555 Ptenidium pusillum Gyll.
1556 Oxytelus rugosus F.
1557 Trogophloeus fuliginosus Grav.
1558 Trogophloeus
1559 Trogophloeus bilineatus Steph.
1560-1565 Stilicus orbiculatus Payk.
1566-1573 Leptacinus intermadius Donisth.
1574 Leptacinus batychrus Gyll.
1575-1580 Xantholinus fracticornis Müll.
1581-1582 Philonthus sordidus Grav.
1583 Philonthus umbratilis Grav.
1584-1587 Philonthus rectangulus Sharp
1588-1590 Philonthus debilis Grav.
1591 Cordalia obscura Grav.
1592 Atheta longicornis Grav.
1593-1594 Atheta pygmaea Will.
1595 Atheta pygmaea Will
1596-1598 Cercyon unipunctatus L.
1599 Cercyon analis Payk.
1600 Clambus pubescens Redtb.
1601 Atomaria ruficornis Marsh.

Sållning vid planket innanför avstjälpningsplatsen.

1602-1604 Bembidion ustulatum L.
1605-1606 Trichocellus placidus Gyll.
1607-1628 Astenus pulchellus Heer
1629 Lathrobium
1630-1633 Philonthus debilis Grav.

Kirjautuminen

Kielet