n198-085.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
297

[s] 297

1774 Phytobius quadrituberculatus F.
1775 Rhynchaenus rusci Hbst

Sållning under en asp med fågelbo i parken vid ån.

1776 Lathrimaeum atrocephalum Gyll.
1777 Stenus palustris Er.
1778 Quedius limbatus Heer
1779 Brachygluta haematica Leach
1780 Meligethes aeneus F.
1781 Paramecosoma melanocephalum Hbst
1782 Phyllotreta vittula Redtb.

Sållning av en murken aspstubbe i parken vid ån.

1783 Philonthus expectatus Smet.
1784-1785 Atheta linearis Grav.

Sållning under döda stående aspar nedanför berget i parken vid ån.
Se nr 2584-2596.

1786-1787 Ptenidium nitidum Heer
1788 Stenus palustris Er.
1789 Gyrophaena joyi Wend
1790 Gyrophaena
1791 Atheta longicornis Grav.
1792 Atheta fungi Grav.
1793 Atheta
1794 Atheta macrocera Thoms.
1795 Atheta fungi Grav.
1796 Phloeopora angustiformis Baudi
1797 Euplectus fauveli Guill.
1798 Stenichnus collaris Müll.
1799 Corticarina gibbosa Hbst
1800 Atomaria fuscicollis Mannh.
1801 Cerylon histeroides F.
1802 Orchesia micans Panz.

Kirjautuminen

Kielet