n198-086.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
298

[s] 298

15 april 1938 Sållning under en stående asp i parken vid Vanda å.

1803 Proteinus macropterus Gyll.
1804 Arpedium quadrum Grav.
1805 Philonthus varius Gyll.
1806 Philonthus
1807-1808 Gyrophaena gentilis Er.
1809 Atheta
1810 Atheta euryptera Steph.
1811 Atheta fungi Grav.
1812-1814 Dasyglossa prospera Er.
1815 Brachygluta haematica Leach
1816 Brachygluta fossulata Reich.
1817 Tychus niger Payk.
1818 Rhizophagus parvulus Payk.
1819 Micrambe abietis Payk.
1820 Anatis ocellata L.
1821 Coeliodes rubicundus Hbst
1822 Elleschus

Sållning under en sälg vid Vanda å nedanför parken.

1823 Lathrobium fulvipenne Grav.
1824 Dasyglossa prospera Er.
1825 Soronia grisea L.

Springande på ängen vid ladan i Turkkibacka.

1826 Cicindela campestris L.

Vid vägen i parken.

1827 Carabus nemoralis Müll.

Sållning av gamla löv under en asp i parken vid Vanda å.

1828 Bembidion articulatum Panz.

Kirjautuminen

Kielet