n19-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[sana?]-arter (numror)
[sana?] till hufvudsaklig del af Dipterer (Empider och Muscider)
Pinguicula villusa små Dipterer
P. vulgaris en gång en dipter
Solidago virgaurea Muscider och Bombus skrimshiranus
Epilobium angustifolium Cidaria caesiceta[?], Lycoena, Argus(?) Bombus skrimshiranus (mycket talrikt), Scaeva sp.
Calluna vulgaris talrikt besökt af [sana?] Scaeva-arter samt af Bombus skrimshiranus
Campanula rotundifolia Dipterer

Pinicola enucleator Menesjoki[?] 28/IX.

[ei sivunumeroa]

Kajanag. Rehula[?]

[sana?]: 30 Fmk.
Tagit af Granit 105[103?] Fmk.
Joensuu - midtemot Karasj.[?]
Rautila[?] - söder om
Angeli - Pyhäjärvi
Huuvus [Nuvvus?] - vid Ailigas
Hydrop. brevis - Poroniemi
midtemot Segernäs.[?]
Åt Af.
[sana?] 1.50
Smör 1,50 B - 50 Poroniemi Angeli Joens Angeli Poroniemi Joensuu Raustila Huuvus [paikkakunnat allekkain 3 rivillä]
[laskutoimituksia allekkain]
1 12 18.90/3
4 6
6.00 72 6.30
6 3.50
12

Smör 1.50 14.02
Roddore 8 - 6.30
Kvarter 7 - 5.72
Skjuts o. kvart. 2.40

Kirjautuminen

Kielet