n19-035.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[sivulla laskutoimituksia, lyijykynän jälki suttaantunut]

A+P. F. B. G.
Skjuts - 5 - [sutattu sana]
Gästis - 4 - 2 -
Papper - - - 50
Gästis 2.80 - 1.40
Gästis 65 - - 65 -65 -65
Skjuts - 10 - 10 - 10
Lånat - - 14 -
Gästis 4. 4.
Papper (9.30)
Postp. - 62,
Mat. 8 - 4 -
Papper 1.50 -
Kaffe 30 - 10 -
Skjuts 2.85
Skjuts 3- Åt G. 9.41.
Skjuts 5-
Skjuts - 35
Skjuts 5.30
The 1 - - 50 -
34,52 34,52
30.26 20.87
18.65 13.67
83.43 4
8 20,85. 9.41
34 80
10,21.
41.70
34.52
7.18
220

[ei sivunumeroa]

Vaccinium vitis idaea
Talrikt besökt af Bombus hortorum [v-merkki] som länge och väl sugg i hvarje blomma (Lutto, Rohvina, 13/VI[?])

V. myrtillus
[V-merkki] Besök af Bombus lapponicus iakttagas vid Lutto (Rohvina) 13/VII

[V-merkki] Arctostaphylos uva ursi
Tuuloma 24/VI, Blomman proterandrisk, Besöktes af Bombus hortorum, som underifrån kryper med hufvudet in i blomman, hvor vid pollenet fastnar vid snabelns bas.

[V-merkki] A. alpina
Exemplor på Tuotasch (reg. alpina) varo proterandriska med pistillen längre än knapparna. Honingsafsöndringen [jatkuu]

Kirjautuminen

Kielet