n19-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] ganska svag. Besökare: Bombus lapponicus (t. talr. i regio subalpina mycket talrikt i alp. reg.) och B. nivalis. (mycket talrikt besökande blommorna i alpina regionen 28/VI)
[V-merkki] Andromeda polyfolia
Besöktes vid Lutto sparsamt af Colias Palaeno.
[V-merkki] Ledum palustre
Besökare: Colias palaeno (talrikt 13-14/VII), Bombus hortorum (13/VII) Scaeva-sp. (14/VII), samt smärre Dipterer (14/VII).
[V-merkki] Antennaria dioica
Besökare: Scaeva-sp. (14/VII)
Hieracium-arter
Mycket talrikt besökta af Empider och Muscider (Lutto)

[ei sivunumeroa]

[V-merkki] Solidago virga aurea
Besökare: Muscider, Bombus skrimshiranus. [scrimshiranus]
[V-merkki] Calluna vulgaris
Vid Lutto talrikt besökt af tvänne Scaeva-arter, samt af Bombus skrimshiranus. [scrimshiranus]
[V-merkki] Campanula rotundifolia
Besökare: Dipterer (Syrphider:)
[V-merkki] Melampyrum pratense
Colias Palaeno avträffad sugande (25/VII)
[V-merkki] Pedicularis lapponica
Besöktes sparsamt af B. skrimshiranus [scrimshiranus] vid Lutto (14/VII)
[V-merkki] Pinguicula vulgaris
Talrikt besökt af Colias Palaeno, som länge och intensivt utsög honingen. En Syrphid iakttogs äfven på arten ifråga

Kirjautuminen

Kielet