n198-091.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
303

[s] 303

16 juni 1938 Ur kläckningslåda.

1991 Saperda perforata Pall.
1992 Rhyncolus turbatus Schönh.

18 juni 1938

1993 Amara aulica Panz.
1994 Mycetochara axillaris Payk.

19 juni 1938 Kläckt ur ett på vintern tillvarataget kajbo ur en föreg. höst kullfallen asp.

1995-2000 Quedius brevicornis Thoms.

Ur kläckningslåda med asp fälld 6.7.1937.

2001-2002 Mycetochara flavipes F.
2003 Mycetochara axillaris Payk.
2004 Necydalis major L.
2005-2008 Rhyncolus turbatus Schönh.
2009 Trypophloeus asperatus Gyll.

På aspstammar i allén vid rian.

2010-2011 Acanthoderes clavipes Schrk

På sandplan utanför karaktärshuset.

2012 Amara fulva De G.

23 juni 1938 På vägen till Kannisto.

2013 Amara montivaga Sturm
2014 Pterostichus cupreus L.
2015 Pterostichus aethiops Panz.

Kirjautuminen

Kielet