n198-092.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
304

[s] 304

På väg i äppelträdgården.

2016 Staphylinus erythropterus L.
2017 Lythraria salicariae Payk.

24 juni 1938 På aspstubbe i parken vid ån.

2018 Quedius xanthopus Er.

Ur kläckningslåda.

2019-2027 Quedius brevicornis Thoms.

På sandplan utanför karaktärshuset.

2028 Pterostichus oblongopunctatus F.
2029 Pterostichus vulgaris L.

På Carex acuta vid Vanda å.

2030 Donacia antiqua Kunze

25 juni 1938 Ur kläckningslåda med aspstam.

2031-2033 Acanthoderes clavipes Schrk
2034-2035 Rhyncolus turbatus Schönh.
2036 Trypophloeus asperatus Gyll.

Ur kläckningslåda med kajbo.

2037-2043 Quedius brevicornis Thoms.

26 juni 1938 På Carex acuta vid Vanda å.

2044-2046 Donacia antiqua Kunze

På Iris pseudacorus.

2047 Aphthona coerulea Geoffr.

Kirjautuminen

Kielet