n198-015.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
228

[s] 228

På sälgblommor i skogen bakom Tuber-
kulossjukhuset.

7605

På grässtrån i skogen bakom Tuber-
kulossjukhuset.

7606-7607 Cassida rubiginosa Müll.

ELIMÄKI

17 maj 1936 Med slaghåv

7608 Phyllotreta exclamationis Thunb.
7609 Atheta fungi Grav.
7610 Adalia conglomerata L.

Sållning under unga lönnar.

7611 Acrotrichis intermedia Gillm.
7612-7613 Bythinus validus Aubé
7614 Trogophloeus elongatulus Er.
7615 Meligethes lumbaris Sturm
7616 Atomaria fuscicollis Mannh.
7617 Ptenidium nitidum Heer
7618 Stenus clavicornis Scop.
7619 Stenus palustris Er.
7620 Amphicyllis globus F.
7621 Agathidium atrum Payk.
7622 Amphicyllis globus F.
7623 Agathidium atrum Payk.
7624 Stenichnus collaris Müll.
7625 Olibrus bimaculatus Küst.

LOVISA

17 maj 1936 Under stenar.

7626 Amara eurynota Panz.
7627 Harpalus latus L.

Kirjautuminen

Kielet