n198-016.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
229

[s] 229

ELIMÄKI

17 maj 1936 På en ung Pichtagran.

7628

HELSINGFORS

21 maj 1936 Inomhus på Skepparegatan 6.

7629 Oxytelus nitidulus Grav.

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 maj 1936 Med slaghåv.

7630 Cassida

På murken björkstubbe.

7631 Elater cinnabarinus Eschz

Ur kläckningslåda med bitar från en
2 år tidigare fälld asp.

7632-7633 Xyleborus cryptographus Ratzb.

På vitsippsblommor.

7634 Olibrus bicolor F.
7635 Olibrus

På trädsvamp på granstubbe.

7636-7637 Gyrophaena boleti L.

På en stubbe.

7638 Gyrophaena gentilis Er.

Kirjautuminen

Kielet