n198-017.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
230

[s]230

Sållning omkring en aspstubbe.

7639 Brachygluta haematica Leach
7640 Colon appendiculatum Sahlb.

På trädsvamp på granstubbe.

7641 Pocadius ferrugineus F.

Med slaghåv.

7642 Batophila rubi Payk.
7643 Rhynchaenus rusci Hbst
7644 Cidnorrhinus quadrimaculatus L.

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

28 maj 1936 Sållning på avstjälpningsplatsen.
Se nr 7529-7594. (Samma sållning)

7645-7646 Clambus pubescens Redtb.
7647 Atomaria ruficornis Marsh.
7648 Oligota pusillima Grav.
7649 Ptenidium nitidum Heer
7650-7651 Ptenidium pusillum Gyll.
7652 Acrotrichis thoracica Waltl
7653-7654 Clambus pubescens Redtb.
7655 Oligota pusillima Grav.
7656-7657 Nephanes titan Newm.
7658 Ptilium exaratum Allib.
7659 Ptenidium nitidum Heer
7660-7661 Ptenidium pusillum Gyll.
7662-7669 Atomaria ruficornis Marsh.
7670 Atheta nigra Kr.
7671-7672 Clambus pubescens Redtb.
7673 Acritus nigricornis Hoffm.

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 maj 1936 Sållning omkring en aspstubbe.

7674-7675 Philonthus decorus Grav.
7676 Cerylon fagi Bris.

Kirjautuminen

Kielet