n198-096.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
308

[s] 308

3 juli 1938 På utsipprande trädsaft på ek.

2226 Oeceoptoma thoracicum L.
2227-2228 Atheta euryptera Steph.
2229-2231 Epuraea x-rubrum J. Sahlb.
2232 Epuraea biguttata Thunb.
2233 Librodor hortensis Fourcr.

Flygande i parken.

2234 Polydrosus pilosus Gredl.

4 juli 1938 På stående asp i allén vid rian.

2235 Mycetophagus quadripustulatus L.
2236 Phosphaenus hemipterus Goeze

Flygande i skogen strax ovanför beteshagen.

2237 Dictyopterus aurora Hbst

På granstubbe i beteshagen.

2238 Lathrobium brunnipes F.
2239-2240 Quedius xanthopus Er.
2241 Epuraea neglecta Heer
2242 Cerylon fagi Bris.
2243-2244 Cerylon histeroides F.

På murkna träbitar på marken i parken.

2245 Phosphaenus hemipterus Goeze

Sållning av mossa på murken asp.

2246-2248 Trimium brevicorne Reich.

Kirjautuminen

Kielet