n198-097.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
309

[s] 309

På samma aspstubbe som de under de tre närmast föreg. åren tagna exemplaren.
Se nr 572. Kl. 13-14

2249-2250 Trechoblemus micros Hbst
2251 Bembidion mannerheimi Sahlb.
2252-2328 Cossonus parallelepipedus Hbst

Ur kläckningslåda med kajbo.

2329 Quedius brevicornis Thoms.

Med slaghåv.

2330-2349 Brachygluta haematica Leach
2350-2352 Gyrophaena affinis Sahlb.
2353-2354 Malthodes minimus L.
2355 Atomaria atricapilla Steph.
2356 Epuraea depressa Ill.

5 juli 1938 Ur kläckningslåda med asp.

2357 Quedius xanthopus Er.
2358-2364 Mycetochara flavipes F.
2365-2367 Rhyncolus turbatus Schönh.

Ur kläckningslåda med kajbo.

2368-2375 Quedius brevicornis Thoms.
2376-2378 Quedius microps Grav.

Ur Lasius fuliginosus-bo.

2379 Quedius microps Grav.
2380 Thiasophila inquilina Märk.

På björkplanta vid Alilinna.

2381 Coenorrhinus nanus Payk.

Kirjautuminen

Kielet