n198-101.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
313

[s] 313

Under barken av en murken aspstubbe i beteshagen vid bäcken.

2496 Pterostichus aethiops Panz.
2497-2508 Agonum assimile Payk.

På marken i allén vid rian.

2509 Staphylinus fuscatus Grav.

Under barken av en björkstubbe.

2510 Rhagium mordax De G.

22 sept. 1938 Under barken av en björkstubbe i skogen vid beteshagen.

2511-2513 Quedius xanthopus Er.
2514-2515 Rhizophagus dispar Payk.
2516 Endomychus coccineus L.
2517 Chilocorus renipustulatus Scriba

Ur kläckningslåda med kajbo.

2518-2520 Quedius brevicornis Thoms.
2521 Dendrophilus punctatus Hbst

Ur kläckningslåda med asp fälld 6.7.1937.

2522-2524 Elater nigroflavus Goeze
2525-2540 Rhyncolus turbatus Schönh.

23 sept. 1938 I toppen av sexårig tall vid Alilinna.

2541 Pterostichus cupreus L.

Sållning av murken asp i parken vid ån.

2542-2543 Ilyobates subopaca Palm

Kirjautuminen

Kielet