n198-102.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
314

[s] 314

2544 Atheta linearis Grav.
2545 Bibloplectus ambiguus Reich.

24 sept. 1938 Med slaghåv i parken, kl. 17,45-18

2546 Tachyporus hypnorum F.
2547-2549 Brachygluta haematica Leach
2550-2551 Olibrus bimaculatus Küst.
2552 Donacia antiqua Kunze
2553 Coeliodes rubicundus Hbst

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

25 mars 1938 Sållning av av urin genomdränkt spillning och halm på avstjälpningsplatsen
(synnerligen rikligt med gråsuggor och metmaskar). Se nr 1553-1601

2554-2558 Leptacinus intermedius Donisth.
2559-2568 Philonthus rectangulus Sharp
2569 Philonthus albipes Grav.
2570-2571 Philonthus sordidus Grav.
2572 Quedius cinctus Payk.
2573-2576 Quedius mesomelinus Marsh.
2577 Hister cadaverinus Hoffm.
2578 Hister bimaculatus L.
2579 Trox scaber L.

Sållning av löv under en rönn på avstjälpningsplatsen. Se nr 1516-1552

2580-2581 Metabletus truncatellus L.
2582 Falagria sulcata Payk.
2583 Cercyon analis Payk.

Kirjautuminen

Kielet