n198-103.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
315

[s] 315

HELSINGE, LINNA GÅRD

27 mars 1938 Sållning under döda stående aspar nedanför berget i parken vid ån. Se nr 1786-1802

2584 Stenus clavicornis Scop.
2585-2586 Stenus palustris Er.
2587 Stenus geniculatus Grav.
2588 Philonthus
2589-2590 Sipalia circellaris Grav.
2591 Atheta pilicornis Thoms.
2592 Atheta fungi Grav.
2593 Atheta
2594-2595 Orchesia micans Panz.
2596 Dorytomus tortrix L.

Sållning av gräs och fräken vid en bäck vid Storängen. Se nr 1677-1775

2597-2600 Bembidion gilvipes Sturm
2601 Bembidion articulatum Panz.
2602-2604 Bembidion guttula F.
2605 Platystethus arenarius Fourcr.
2606-2610 Trogophloeus elongatulus Er.
2611 Lathrobium fulvipenne Grav.
2612-2613 Lathrobium longulum Grav.
2614-2617 Stenus canaliculatus Gyll.
2618 Stenus melanarius Steph.
2619 Stenus carbonarius Gyll.
2620 Euaesthetus bipunctatus Ljungh
2621 Philonthus
2622 Falagria sulcata Payk.
2623-2624 Amischa analis Grav.
2625-2627 Atheta angustula Gyll.
2628 Atheta longicornis Grav.
2629 Atheta debilis Er.
2630 Atheta fungi Grav.
2631 Atheta fungi Grav.
2632 Helophorus granularis L.
2633 Helophorus guttulus s. brevipalpis Bed.
2634 Anacaena limbata F.

Kirjautuminen

Kielet