n198-045.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
258

[s] 258

HELSINGE, LINNA GÅRD

1937 I kläckningslåda med al.

8873 Dendrophagus crenatus Payk.
8874 Hydrothassa marginella L.

Inomhus.

8875 Ptinus villiger Rtt.

I kläckningslåda med asp.

8876 Quedius laevigatus Gyll.
8877 Grynocaris oblonga L.

Vid stranden av Vanda å.

8878-8882 Bembidion dentellum Thunb.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

1936

8883 Cetonia aurata L.
8884 Buprestis haemorrhoidalis Hbst

Kirjautuminen

Kielet