n198-046.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
259

[s] 259

HELSINGE, LINNA GÅRD

28 mars 1937 I närhet av kläckningslådor med
stammar av halvdöd asp, rönn och
al.

1 Grynocharis oblonga L. (nykl.)

HELSINGE, HERTONÄS

11 april 1937 Sållning av mössgångar i torkat
gräs.

2 Bradycellus collaris Payk.
3-6 Oxytelus rugosus F.
7 Stenus carbonarius Gyll.
8-10 Amischa analis Grav.
11 Amischa cavifrons Sharp
12-13 Amischa sarsi Munst.
14 Atheta fungi Grav.
15 Aleochara brevipennis Grav.
16 Tachyporus macropterus Steph.
17 Tychus niger Payk.
18-23 Chaetocnema aridula Gyll.
24 Phyllotreta atra F.
25 Sitona suturalis Steph.

Under tegelstenar på en sandhög.

26 Pterostichus strenuus Panz.
27 Phosphuga atrata L.
28-29 Chrysomela staphylea L.

Sållning av fräken och visset gräs
vid ett dike.

30-34 Bembidion guttula F.
35-37 Bembidion gilvipes Sturm
38 Oxytelus rugosus F.
39 Boreaphilus henningianus Sahlb.
40 Euaesthetus ruficapillus Boisd.

Kirjautuminen

Kielet