n198-056.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
269

[s] 269

Med slaghåv vid Alilinna.

427 Agrilus viridis L.
428 Trachys minuta L.
429-431 Phyllodecta vitellinae L.
432 Chalcoides fulvicornis F.

På björk vid Alilinna.

433 Chaetocnema concinna Marsh.
434 Rhynchaenus iota F.

På tall vid Alilinna.

435 Corymbites impressus F.

Med slaghåv vid Alilinna.

436 Cantharis nigricans Müll.

På en sandgång i äppelträdgården.

437 Lebia chlorocephala Hoffm.

I karaktärshuset.

438 Atomaria apicalis Er.

25 juni 1937 På Cirsium heterophyllum ovanför
beteshagen vid ån.

439 Epuraea depressa Ill.
440 Antherophagus pallens F.
441 Leptura sanguinolenta L.

På björkstubbe ovanför beteshagen
vid ån.

442-443 Dircaea quadriguttata Payk.

Kirjautuminen

Kielet