n198-057.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
270

[s] 270

Under barken av en granstubbe nära
äppelträdgården.

444 Quedius xanthopus Er.

Under trädsvamp på en granstubbe
ovanför beteshagen vid ån.

445 Epuraea variegata Hbst
446 Cerylon

Med slaghåv på ängen vid Turkkibacka.

447 Cantharis livida v.rufipes Hbst
448-453 Cantharis fulvicollis F.

I karaktärshuset.

454 Ptinus fur L.

26 juni 1936 På Aegopodium podagraria vid
skogsbrynet i Råbro.

455-461 Alosterna tabacicolor De G.
462-463 Leptura maculicornis De G.

På asp-planta vid skogsbrynet i Råbro.

464 Byctiscus populi L.

På Cirsium heterophyllum vid skogs-
brynet i Råbro.

465 Epuraea abietina J. Sahlb.
466 Epuraea depressa Ill.
467-469 Epuraea florea Er.

Med slaghåv vid skogsbrynet i Råbro.

470-471 Leptura maculicornis De G.
472 Strangalia melanura L.

Kirjautuminen

Kielet