n198-058.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
271

[s] 271

I kläckningslåda med asp.

473 Necydalis major L.

Ur kläckningslåda med al.

474-476 Cryptophagus saginatus Sturm

På kålrotsplantor nära ladugården.

477-479 Phyllotreta undulata Kutsch.
480 Phyllotreta atra F.

27 juni 1937 I bäcken nära mynningen.

481 Helophorus aequalis Thoms.
482 Helophorus guttulus s. brevipalpis Bed.

På trädsvamp på granstubbe ovanför
beteshagen vid ån.

483 Gyrophaena affinis Sahlb.
484 Oxypoda alternana Grav.

Ur kläckningslåda med aspbark.

483 Obrium cantharinum L.

På Cirsium heterophyllum ovanför
beteshagen vid ån.

486-487 Atheta euryptera Steph.
488 Epuraea florea Er.
489 Epuraea abietina J. Sahlb.

På landsvägen.

490 Amara plebeja Gyll.

Kirjautuminen

Kielet