n198-059.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
272

[s] 272

28 juni 1937 Simmande på ytan av Vanda å
nedanför ängen vid Turkkibacka.

491 Brychius elevatus s. norvegicus Munst.

På stranden av Vanda å mittemot
Königstedt.

492 Elaphrus cupreus Duft.
493-505 Bembidion dentellum Thunb.
506 Bembidion doris Panz.
507-515 Bembidion articulatum Panz.
516 Helophorus minutus F.

I Vanda å nedanför beteshagen.

517-546 Laccophilus hyalinus De G.
547-550 Deronectes depressus F.

På stranden av Vanda å nedanför
beteshagen.

551 Stenus boops Ljungh

På stranden av Vanda å nedanför ängen
vid Turkkibacka.

552 Bembidion biguttatum F.
553 Bembidion guttula F.
554 Trechus rubens F.

På asp i beteshagen vid Vanda å.

555 Poecilonota varielosa Payk.

Med slaghåv på kvällen vid Vanda å
mittemot Königstedt.

556 Stenus similis Hbst
557 Gyrophaena affinis Sahlb.
558 Brachygluta haematica Leach
559 Epuraea depressa Ill.

Kirjautuminen

Kielet