n198-060.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
273

[s] 273

Under en träbit i parken vid ån.

560 Epaphius secalis Payk.

Med slaghåv på kvällen i perken vid
ån.

561 Conosoma litoreum L.
562 Cryptophagus abietis Payk.

Med slaghåv i parken vid ån närmast
Forshagen.

563 Liodes parvula Sahlb.
564-570 Dascillus cervinus L.

På liten asp vid vägen till åstranden.

571 Byctiscus populi L.

30 juni 1937 På samma aspstubbe som de under
de två närmast föreg. åren tagna
exemplaren.

572 Cossonus parallelepipedus Hbst

På stranden av Vanda å mittemot König-
stedt.

573-575 Bembidion lampros Hbst
576-577 Bembidion dentellum Thunb.
578 Bembidion obliquum Sturm
579-580 Bembidion articulatum Panz.
581 Bembidion guttula F.
582 Trogophloeus corticinus Grav.
583-586 Tachyusa leucopus Marsh.
587-590 Stenus boops Ljungh
591 Astilbus canaliculatus F.
592 Cyphon paykulli Guér.
593-594 Cyphon coarctatus Payk.

Kirjautuminen

Kielet