n198-061.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
274

[s] 274

På en murken aspstock i parken vid ån.

595 Pterostichus vulgaris L.
596-598 Rhyncolus turbatus Schönh.

På en samma dag fälld asp i parken
vid ån.

599 Synchita humeralis F.

I en ihålig asp nära Turkkibacka ladan.

600-601 Anobium rufipes F.

Flygande på karaktärshusets veranda.

602 Oxytelus nitidulus Grav.

På stranden av Vanda å mittemot
Könistedt.

603 Bembidion biguttatum F.
604-605 Tachyusa leucopus Marsh.

På en kullfallen asp i parken vid ån.

606 Anisotoma orbicularis Hbst

På Spiraea sorbifolia i äppelträd-
gården.

607-6l7 Anthobium ophtalmicum Payk.

Sållning av mossa och löv som på
våren lagts in i en ihålig liggande
asp i parken vid ån.

618 Anisotoma orbicularis Hbst
619-620 Agathidium bicolor J. Sahlb.
621-628 Ptenidium nitidum Heer
629 Acrotrichis rugulosa Rossk.
630-631 Scaphosoma borealé Lbl.

Kirjautuminen

Kielet