n198-063.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
276

[s] 276

I Vanda å.

678 Haliplus fluviatilis Aubé
679-691 Laccophilus hyalinus De G.
692 Helophorus aequalis Thoms.
693 Enochrus minutus F.

På stranden av Vanda å strax
västerom Königstedt.

694 Agonum assimile Payk.
695 Atheta intermedia Thoms.
696 Donacia vulgaris Zschach

Vid stranden av Vanda å nedanför
beteshagen.

697 Trogophloeus rivularis Motsch.
698 Heterocerus fusculus Kies.

2 juli 1937 På Potentilla palustris på Stor-
mossen.

699-706 Plateumaris discolor Panz. (100-tals)

Med slaghåv på Stormossen.

707 Leptura inexpectata Janss. & Sjöb.
708 Lochmaea capreae L.
709 Coenorrhinus nanus Payk.
710-711 Limnobaris pilistriata Steph.

I en torvgrav på Stormossen.

712 Hydroporus obscurus Sturm
713 Hydroporus melanocephalus Marsh.

Under död kaja på stubbe i parken
vid ån.

714 Saprinus semistriatus Scriba
715 Hister striola Sahlb.

Kirjautuminen

Kielet