n198-064.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
277

[s] 277

I ihålig asp vid Turkkibacka ladan.

716 Mycetochara flavipes F.

På björkstubbe i beteshagen vid
bäcken.

717 Dircaea quadriguttata Payk.

På vägen från förvaltarbostaden till
ån.

718 Harpalus luteicornis Duft.

På aspstubbe i parken vid ån.

719-720 Anisotoma orbicularis Hbst

På granstubbe med trädsvamp i skogen
ovanför beteshagen vid ån.

721 Leptusa pulchella Mannh.
722 Atheta aequata Er.
723 Cis jaquemarti Mell.

På kullfallen asp i parken vid ån.

724 Atheta aequata Er.

På Spiraea sorbifolia i äppelträd-
gården.

725-733 Anthobium ophtalmicum Payk.
734 Meligethes aeneus F.
735 Cychramus luteus F.
736 Antherophagus nigricornis F.

Med slaghåv i parken vid ån.

737 Malthodes pumilis Breb.
738 Malthodes minimus L.

Kirjautuminen

Kielet