n198-067.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
280

[s] 280

På vägen över fälten vid Alilinna.

827 Harpalus luteicornis Duft.

På kullfallen asp i parken vid ån.

828 Quedius laevigatus Gyll.
829 Cerylon ferrugineum Steph.

Inomhus.

830 Ptinus villiger Rtt.

Med slaghåv vid åstranden mittemot
Königstedt.

831 Lebia chlorocephala Hoffm.

I ihålig asp vid Turkkibacka ladan.

832 Rhyncolus turbatus Schönh.

På ihålig asp vid Turkkibacka ladan.

833 Xylotrechus rusticus L.

I liggande ihålig asp i parken vid ån.

834-835 Anisotoma orbicularis Hbst

Med slaghåv vid ån.

836 Acrotrichis intermedia Gillm.
837 Colenis immunda Sturm
838 Agathidium bicolor J. Sahlb.
839 Gyrophaena nana Payk.
840 Gyrophaena affinis Sahlb.
841 Scymnus haemorrhoidalis Hbst
842 Cryptopleurum minutum F.

Kirjautuminen

Kielet