n198-069.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
281

[s] 281

Ur kläckningslåda med aspbark.

843-850 Trypophloeus bispinulus Egg.

På stående asp i allén.

851 Omalium rivulare Payk.
852 Ptilinus fuscus Geoffr.

På stående asp i parken vid ån.

853 Phloeonomus lapponicus Zett.
854 Atheta euryptera Steph.
855 Epuraea abietina J. Sahlb.
856 Epuraea terminalis Mannh.

På granstubbe med trädsvamp i betes-
hagen vid ån.

857 Agathidium rotundatum Gyll.
858 Cis jaquemarti Meli.

På Spiraea sorbifolia i äppelträd-
gården.

859-886 Anthobium ophthalmicum Payk.
887 Philonthus debilis Grav.
888 Epuraea depressa Ill.
889 Epuraea abietina J. Sahlb.
890 Leptura sanguinolenta L.
891 Strangalia melanura L.

5 juli 1937 På stående asp i allén vid rian.

892 Elater nigroflavus Goeze
893 Poecilonota variolosa Payk.
894-897 Enicmus rugosus Hbst
898-900 Acanthoderes clavipes Schrk

På sågad aspved vid rian.

901 Acanthoderes clavipes Schrk

Kirjautuminen

Kielet