n106-065.JPG

Notebook number: 
106

Petsamo-exkursioner sommaren 1929. Håkan Lindberg

1 Pummanki, i närheten av byn, sålln, bland löv o. dyl. på stranden
av ån, med slaghåv på ängsmsker [ängsmarker], vid
havstrand [havsstrand] under Fucus samt med vattenhåv
i ån. 18.7
2 Peuravuono, i fjordbottnen på strand, i vattenpussar på fjäll
och vid bäckstraadi fjordbottnen, 14.7
3 Vuoremi, 13.7
4 Trifona, 11.7
5 Parkkino, i björkskog på sluttningen av Sairaalantunturi, 2.7
6 Haukilampi, 10.7 reg. subarct.
7 Peuravuono, 13-14.7
8 Pummanki 20.7, under stenar i närhten [närheten] av stranden
såväl vid byn som längre söderut, reg. subarct.
9 Pummanki, på byns nivå, 18.7
10 Mellan Yläluostari och Salmijärvi, 30.6-2.7
11 Pummanki, 100-200 m (reg. arct.) 19.7.
12 Vaitolahti, i närheten av byn, 20.7
13 Heinäsaaret, 21.7
14 Parkkino, Sairaalantunturi, bäckdal i subarct. region, 1.7
15 Parkkino, Sairaalantunturi,i arct. ergion [region], 1.7
16 Parkkino, strandäng utanför apoteket och mera österut; flugor
talrik en mindre nära strand, en större på fuktiga
platser inåt land, 1.7
17. Haukilampi, myr-undersökn. N:0 4
18 Yläluostari, på ängsmark på älvens nivå, 8.7
19 Yläluostari, 8.7. fjäril, på Betula nana, dito harkrank,
Blomflugor på ledum-blommor.
20 Yläluostari, 7.7
21 Yläluostari, på standennav [stranden av] älven aller på densamma
växande videbuskar, 6.7
22 Yläluostari, myr (fjäril myrundersökn. 2), 7.7
23 Spasitjelnaja, 4.7
24 Yläluostari, 5.7
25 Parkkino, 3.7
26 Yläluostari, på lerstand av älven N om turisthotellet, dessutom på Betual [Betula] nan, 5.7

Kirjautuminen

Kielet