n106-066.JPG

Notebook number: 
106

27 Haukiampi, alpinreg. ( endel exx. på björksvamp i subarct. reg.)
Staph. o Aphodius i renas, Vattendjur i mindre och
större vattensaml. och sjöar, fastare botten,
gräsväxt, ej stenbotten. Salda och Anchomenus på
Sphagnum vid puss. 9.7
28 Haukilampi, på väg till fjälls, subarct. reg. Vattenskalb. på
gränsen till arct. region, vattnen jämförelsev.
djupa, fastare botten, gräsväxt. 9.7
29 Yläluostari, 8.7, ängsmark, Pachyta i blommorna på Trollius.
På lersrand av älven liten Bledius längre upp, där sand
fanns, större Bledius tills med mindre Dyscjrius
(sannolikt blott en art), På sand, Negastrius,
Cytilus, Liburnia på Equisetum.
30 Pitkäjärvi - Salmijärvi, 29.6
31 Peuravuono. 13-14.7
32 Strand vid Pummanki, 18.7
33 Karhujärvi vid Pummanki (ca 100 m), 17.7
34 Peuravuono, klippa, 14.7
35 Peuravuono, 13-14.7
36 Yläluostari, på lerig och smått sandig strand av älven vid
klostret. Liburnior i tentredinid sittande på
grässtrån på sanden, 7.7
37 Yläluostari, i vattenpuss i närheten av klostert [klostret],
tagna genom trampning av Sphagnum. Stor Stenus (i sats
97) även här.
38 Kaakkuri, på stranden av Petsamo-älv i en liten lerig bukt (sött
vatten). Byrrhus, en Mycetop. Otiorrh. på sandmark
under och vid Empetrum i björkskog, 3.7
39 Trifona, på brant mot fjäll, sank Eriophorumäng, vidare på Salix
och björk, under stenar vid byn, 11.7
40 Kuvemöörink., kärr, myr, 24.7
41 Pummanki, sålln. under Salix på åstrand, vattenbobbor i ån, 18.7
42 Vuoremi, hästexcrem. på sandmark, stranden av fjorden, 12.7
43 Vaitolahti, 20.7
44 Vuoremi, 13.7
45 Kuvemöörink., Björksvamp, 24.7
46 Yläluostari, myr, i vattenpuss N om turisthotellet, 6.7
(kärrunders, 1/2 tim
47 Yläluosari, Betula nana, 6.7
48 Yläluostari, 6.7, Kärr.
49 Parkkino, på sluttningen av fjället Sairaalantunturi, 2.7
50 Yläluostari, myr, vattenpuss med mossbotten, 7.7
51 Yläluost. sandstrand mitt emot hotellet, liten Bledius talrik,
proportionerna tillförlitliga, 5.7

Kirjautuminen

Kielet