n106-067.JPG

Notebook number: 
106

52 Salmijärvi, 26.7
53 Peuravuono, havsstrand och ängsmark, Under stenar i puss på
havsklippa, 14.7
54 Yläluostari (kärrundersökn. 3) 7.7
55 Elaphrus, Amara, Anchomenus på torvgrund Ö om klostret. Bembid.
och små staph. på sandig, småstenig strand vid en
biälvs inlopp i Petsamonjoki just invid klostret. 6.7
56 Yläl. sållning på fuktigt ställe under en källa just vid
Petsamó-älven, 6.7
57 Yläl. på lerig och smått sandig strand av älven vid klostret,
7.7
58 Yläl. med sladghåv [slaghåv] på Trollius- och Geranium lövänger
[lövängar], något även på buskar, 6.7
99 Yläl. strand av älven, där glatt Bembid. och Stenus jämte liten
Atheta och Gnypeta talrikast. Ej just B. bipunct. B.
rupestre spars., något på Salix, 6.7
60 Kuvernööri, björksvamp, 25.7
61 Kuvernööri, gammalt hö och exkrementer i stall, sållning, 25.7
62 Kuvernööri, 25.7
63 Kuvernööri, tall, 25.7
64 Haukilampi, 10.7, vattendjur i liten bukt av sjö. Stenus och
mindre Olophrum i vatten. Dessutom kvantit, på Salix
sp. på liten myr invid strand och omgiven av björkskog.
Där Anthobier ovh [och] Elaterider.
63 Ylälluostari, vattenbobbori puss invid klostret, ganska rikt
bevuxen med sumpväxter, ca 2m lång 5m bred. I övrigt
på lerstrånder av älven S om klostret, 5.7
66 Pummanki, under Fucus vid havsstrand, 18.7
67 I Karhujärvi och i en bäck till denna, 17.7
68 Parkkino, i hästspillning på sandstrand. 11.7
69 Peuravuono, under stenar i puss på havsklippa, 14.7
70 Vuoremi, långa stranden av älven ett stycke uppåt land, 12.7
71 Peuravuono, under Fucus. Trifona, på husvägg 15.7
72 Parkkino, på grässtrand, under stenar och med såll vid bäck från
Sairaalantuntunturi, 16.7
73 Yläluostari, dytiscider från dike i björkskog, mycket löv i
bottnen. Trogophloeus o någon Stenus på lerstrand av
liten bäck, kommo fram, då gropar gjordes i leran, 5.7
74 Yläluostari, vattenbobbor i puss i närheten av älven N om
Yläluostari. pussen i sandgrgrop, sand- och
grästuvsstrand, rätt djup. 3 Elater, 1 Rhagonycha, 1
3-fasciata på Betula nana, 8.7
75 Yläluostari, 23.7

Kirjautuminen

Kielet